Лични данни

Данни за администратора:

Име на фирмата: ДИД-КОМЕРС-ДИМОВ С-ИЕ

Адрес: гр. Пловдив ул. Димитър Стамболов № 10

ЕИК: 115095418

ДДС: BG115095418

МОЛ: Димитър Димов

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG11UNCR70001504045400

Данни за контакт с отговорното лице по защита на данните:

тел. 032 940 319 ; e-mail: didcommers@abv.bg

Comments are closed.